Skip to content

Wie ka Member ginn ?

Aktive Member
Eltere resp. Erzéiungberechtegt deenen hir Kanner d’Schoule vun de Gemenge Bech a Manternach besichen an d’Jorescotisatioun bezuelen.

Éieremember
Gëtt vum Virstand vum Veräi genannt. All Persoun déi de Veräin ënnerstëtzt an seng Ziler fërdert.

Membre sympathisant
All Persoun déi de Veräi wëll ënnerstëtzen duerch d’Bezuele vun enger Jorescotisatioun déi vum Virstand bestëmmt gëtt.

Cotisatioun 2020 :
Active Member 10.- € (onofhängeg vun der Unzuel vun de Kanner an der Famill)
Membre sympathisant 10.- € oder méi

Compte : IBAN LU17 1111 2563 5177 0000 (CCPL)
Bénéficiaire : ELVERE
Kommunikatioun: Cotisatioun 2020

serviced by NetZetera.lu