Skip to content

De Comité vun der ELVERE stellt sech zesummen aus :

Komitee

Marc Crelo

Vize-President

Berbuerg

Komitee

Isabelle Schönbeck-Wirtz

Manternach

Komitee

Eric Buttini

Sekretär

Manternach

Komitee

Patrick Dahm

Berbuerg

Komitee

Brigitte Bley-Gust

Tresorier

Mënschecker

Komitee

Dan Conrardy

President

Bech

serviced by NetZetera.lu