Skip to content

 

Accueil 1. Schouldag

Den éischte Schouldag organiséiert d’ELVERE den Empfang vun de Kanner aus dem Cycle 2.

Mat Choky a Mëtsche kréien d’Kanner vun de Cyclen 2.1 an 2.2 den éischte Schouldag e flotten Ufank vun dem neie Schouljoer.

D’Kanner vum Cycle 2.1. kréien och nach  eng Schmierekëscht vun der ELVERE geschenkt.

photo 1.schouldag 2

serviced by NetZetera.lu