Skip to content
27.08.2020 :
Opgrond vun der Situatioun ronderëm de Covid-19-Virus, ass et eis net méiglech ze soen wéini an ënner wéi enge Konditioune mir erëm eis Schwammcoursen an der Schwemm zu Biwer kënnen ubidden.
Mir soe Bescheed esoubal mir méi Informatiounen hunn.
 
Merci fir Äert Versteesdemech.

MEMBERSKAARTEN 2020

Huelt eng Memberskaart vun der ELVERE !!
Mat ärer Ënnerstëtzung hëlleft dir der Schoul well d’Joresgewënner vun der ELVERE fléissen direkt erëm an d’Schoulorganisatioun.

Aktive Member kennen Eltere resp. Erzéungsberechtegt ginn, deenen hir Kanner d’Schoule vun de Gemenge Bech a Manternach besichen.

Fir aktive Member ze ginn, iwwerweisst 10 Euros op de Kont :
LU17 1111 2563 5177 0000 (CCPL)
Bénéficiare : ELVERE
Communicatioun : Cotisatioun 2020

 – Hei fannt dir nach déi aner Zorten vu Member.

serviced by NetZetera.lu